Ročník 2015
Sladíme společně

Workshop pro trenéry

Polovina úspěchu trenéra, lektora, učitele, kouče… spočívá ve funkční stavbě lekce. Není důležité znát nepřeberné množství her, ale umět cvičení funkčně řadit a motivovat s ohledem na zvolený cíl lekce. Na jaké kompetence se zaměřit a jak se k jejich zvládnutí postupně blížit? To by měly být otázky, které si klade dobrý pedagog. A schopnost improvizovat je v tomto případě výhodou každého pedagoga. Ve své praxi trenérky Improligy, vedoucí dětských divadelních souborů, lektorky dramatické výchovy, herectví či vedoucí studia uměleckého přednesu, stále znovu zjišťuji, jak důležité je vědět odkud kam lekci vedeme. Stavba lekcí mě fascinuje a více než 15 let baví. Ráda bych se s vámi podělila o své zkušenosti a postřehy z mé praxe.

Hlasy v Rytmu

Inspiraci hledáme v písních afrických, českomoravských lidových, blues, jazzu, gospelu...............a doufám, že i vy přinesete zajímavá témata. Rozezpíváme se a rozezníme svá těla. Budeme se vzájemně inspirovat a dovolíme si hrát si. Budeme si hrát - s naším hlasem, tělem, melodií, rytmem, souzvukem. Ideální je to pro vás kdo se bojíte zpívat sami anebo si z nějakého důvodu myslíte, že zpívat neumíte nebo nemůžete. Taky jste v dětství slyšeli větu: "Ty radši nezpívej"? a máte blok ze svého zpěvu, ale přitom cítíte potřebu svůj hlas rozeznít? Anebo zpíváte rádi a chcete si to užít? Skrze zvuky, mručení, jemné hlásky, skřeky, budeme pracovat na otevření a osvobození hlasu přirozenou cestou. Vyzkoušíte si jak souzníte při improvizaci s ostatními, dostanete prostor a podporu zasólovat si a zjišťovat své schopnosti. Budeme pracovat na udržení společného rytmu, tak aby vzniklo jedno pulzující těleso/organismus. Budeme se také učit poslouchat ostatní. A naučíme se, že kolikrát doslova méně znamená více…. Povedu vás já - Hanka Říhová, zpěvačka a tanečnice. Pro mě je zpívání fyzická potřeba. Forma sebevyjádření a komunikace s okolním světem. Zároveň velmi intimní záležitost při které odhaluji své nitro. A jak to máte vy?

Kontaktní improvizace

Kontaktní improvizace je tanec, který oživuje tělo, využívá všech jeho vrozených schopností. V situacích, které nelze předvídat se učíme ovládat překvapivé události a rozhodovat se v mžiku sekundy. V těle se probouzejí a pěstují instinkty, které běžně nejsme schopni rozvinout. Při pohybu s různými partnery se naše tělo znovu učí využívat celý svůj potenciál. Pohyb těla se začíná podobat pohybu tygra nebo ptáka v letu. Je to druh tance který vzniká z vnitřních impulsů nebo reakcí na vnější podněty partnera. Fascinuje muže stejnou měrou jako ženy, právě proto že jeho forma vzniká organicky, a více než na tvarech záleží na dokonalé funkci, souhře partnerů a schopnosti se v pohybu vnímat. Kontaktní improvizace je fyzický rozhovor, má pokaždé jiný rytmus a dynamiku. organismu. Ve cvičení připravíme tělo na různé situace, které během improvizace mohou nastat. Přitom dbáme na to, aby míra námahy byla minimální, abychom rozvinuli schopnost vnímat pohyb, cítit tělo své i partnerovo, naslouchat tomu co v nás pohyb vyvolává a teprve potom jednali. A vzápětí znovu naslouchali tomu, jak se situace mění. Postupně tak probouzíme schopnosti, které je možné použít ve společné improvizaci.

Longformy

Longformy můžou mít přesně dané schéma, nebo být zcela volné. Myslím, že bychom ale vždy měli počítat s těmito body: Atmosféra, kterou budujeme a kdy nemusí za každým slovem následovat smích, ale vše má svou váhu. Postavy, jejichž charaktery prohlubujeme a které nejen použijeme, ale i zahrajeme. Příběhy, kterým uvěříme, ať už jsou civilní, nebo absurdní, a do jejichž konce stále zapadá začátek. Budeme hodně pracovat a není vyloučené, že se budeme i hodně bavit

Aplikovaná improvizace

Impro & osobnostní rozvoj (aneb jak může impro fungovat také jako součást terapie) Baví vás improvizace a často se vám stává, že v improvizacích nacházíte přesah do svého života? Máte chuť dozvědět se něco o sobě? Chcete zužitkovat umění improvizace v pracovním či osobním životě? Rádi byste pomocí improvizačních cvičení rozvinuli, probudili či jinak rozvíjeli schopnosti, kterých se v reálném životě neodvažujete (např. říct opravdu to, co chci říct; stát si za svým; cítit se zodpovědný za své činy a za své pocity, ne za činy ani pocity druhých; být čitelní pro sebe i své okolí, být sami sebou) Pak je tento workshop pro vás. Improvizace, jako další impulz pro ty, kteří chtějí na sobě dále pracovat.

Improvizace pro začátečníky

Improvizace. Tajuplné slovo, které vás neskutečně láká a zároveň z něho máte strach? Nebo improvizujete dennodenně a zajímalo by vás, jaké je to improvizovat na jevišti? Přijďte na workshop pro začátečníky. Budeme budovat naše sebevědomí, přijímat výzvy a posunovat hranice vlastní kreativit. Zažijeme spoustu nevšedních situací, ve kterých nám bude dobře. Naučíme se spolupracovat naprosto a totálně ve všem, protože o tom improvizace je – o spolupráci (sami se sebou, s kolegy i případnými diváky). Upozornění! Po workshopu se budete dívat na svět mnohem veseleji!