Impro léčí

  •  Náročnost: Pro všechny
  •  Cena:
    • od January 1, 2018 do April 1, 2018: 1600
    • od April 1, 2018: 1800
  •  Kapacita: 6 volných míst

Míša Puchalková vám na workshopu «IMPRO LÉČÍ» ukáže jak bezpečně otevírat a zavírat komnaty improvizátorovy duše.

Workshop je určen kolegům, kteří už mají některý z terapeutických výcviků za sebou nebo se chystají absolvovat. Workshop je také určen kolegům trenérům nebo lektorům, kteří zjišťují, že během jejich práce se mnohdy účastníci otevírají víc než jen improvizačním dovednostem a nabídne k diskusi a sdílení bezpečné nástroje k práci se skupinou, jednotlivcem i nepsaná pravidla pro trenéra/lektora, která by se tímto mohla začít psát :)

A v neposlední řadě je workshop určen i hráčům, kteří mají zájem dozvědět se, jak a co mají po svém trenérovi chtít a jak se vyvarovat manipulaci nebo jakémukoliv zneužití improvizace trenérem/lektorem nebo skupinou.

Michaela Puchalková

Hlavní lektor

Po návratu z působení v marseillské improvizační skupině jsem v roce 2000 založila první český improvizační tým pra.l.i.ny.,který spolu s dalšími nově vznikajícími týmy dal vzniknout Improlize. Od té doby sdílím prostřednictvím rozvojových workshopů principy skupinové improvizace po celé ČR. Kromě bezpočtu menších, jednorázových rozvojových workshopů, jsem absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, pětiletý sebezkušenostní výcvik v hlubinné psychoterapii SUR, Systemický výcvik koučů a roční Výcvik v Body terapii vedený Eli Weidenfieldem. ​ Principy, hodnoty a postoje improvizátora sdílím i ve svém osobním životě. Od roku 2007 se profesionálně zabývám aplikovanou improvizací, sebepoznáním, týmovým a osobním rozvojem, koučováním a terapeutickou prací.