Pohyb v příběhu, příběh v pohybu

  •  Náročnost: Pro pokročilé
  •  Cena:
    • od January 1, 2018 do April 1, 2018: 1600
    • od April 1, 2018: 1800
  •  Kapacita: Plně obsazeno

Workshop jako setkání, kde budeme hledat skrze improvizaci neomezené možnosti pohybu a slova jako vyjadřovacích prostředků. My jako tvůrci neoddělujeme disciplíny, naopak se snažíme co nejvíc ztenčit hranice mezi nimi. Co všechno je slovo, co všechno je pohyb, a co je mezi tím? Vesmír. Zaměříme se na vyprávění příběhu, které jako takové může mít nekonečně podob a forem a zároveň vyžaduje přítomnost posluchače, diváka, nebo dialogu, tím pádem má velmi performativní potenciál.

Dá se mlčet tělem, nebo křičet pohybem? Protiklady se přitahují, aneb protiúkoly nás mnohdy vedou k objevům, k překročení známého, vyvádí nás ze stereotypu a tím pádem k popření toho, co si myslíme že je pevné, stálé, zavedené. Kreativita nezná mezí, ani pravidel, jsme to my sami a naše fantazie. Kam si dovolíme jít je jen na nás, jen si to dovolit. Pojďme se spolu podívat, kam nás zavede naše kolektivní a individuální fantazie.

Sára Arnstein a Jiří Šimek

Lektor

Oba dva absolvovali Katedru alternativního a loutkového divadla pražské DAMU v ateliéru herectví Petry Tejnorové. Za sebou mají 4 autorská představení: loutkové představení Králíček, GoG (projekt v kombinaci slampoetry – multimédia – pohyb), Loneliness & stuff (pohybové představení doplněné slovem) a poslední představení KEEP CALM.