Year 2017
Na vlastní kůži

Hudební improvizace

Workshop pro všechny, kteří mají doma nějaký hudební nástroj a chtěli by s ním improvizovat a improvizace doprovázet. Budeme hrát, navzájem se učit tvořit hudbu bez not, spontánně a svobodně. Poslouchat se navzájem a hledat soulad, společný rytmus a naladění. Skupina je organizovaná podle pravidel divadelní improvizace. Je zde místo pro začátečníky i pokročilé. Učíme se dávat si prostor, poslouchat se a přinášet nové prvky do společné tvorby. Stejně tak používáme různá cvičení a kategorie. Na workshopu se budou též zkoušet mnohé zpívané kategorie. Budeme hledat, kde je nám v nich dobře, co v nich funguje a jak je doprovázet. ## Co potřebuješ, než se přihlásíš * hudební nástroj, na který dokážeš zahrát alespoň jednu písničku ## Co budeš umět na závěr kurzu * zahrát improvizovaný doprovod pro sólový nástroj nebo zpěv * zahrát sólovou melodii k improvizovanému doprovodu * doprovázet improvizační divadelní vystoupení ## S sebou ### Hudební nástroj něco klasického, na co lze bezpečně hrát tóny nebo akordy všech stupnic. Všichni byste měli nějaký mít, budeme se společně učit hrát. Nezáleží na tom, jak dobře na svůj nástroj umíte, stačí opravdové základy, zvládnout to naladit a trochu zahrát. Na druhou stranu můžete svůj nástroj ovládat mistrovsky. Hezky to ve skupině funguje, když jsou všechny stupně dovednosti pohromadě, jako v divadelní improvizaci. Pokud máte nějakou raritu, na kterou nelze zahrát vše, třeba heligonku, foukací harmoniku nebo kalimbu, tak to tam prostě napište. ### Perkusní nástroj vemte si sebou jakýkoliv kupovaný nebo vyráběný perkusní nástroj. Budeme se na nich učit rytmy. Je jedno co to bude, třeba lžíce nebo bubínek nebo činel nebo cokoliv jiného... Ať je to trochu nahlas, bude nás hodně.

Pantomima - Pohyb v improvizaci a improvizace pohybem

Zakladne pochopenie a uchopenie svojej telesnej schranky. Moje telo mluvi i kdyz mlcim. Z bodu nula cez pohyb tela, gesto, mimiku k zakladnym technikam pantomimy, ako bonus. Aby mi telo v improvizaci neprekazalo, skor naopak. Ide o to, aby moje telo, hranie a gesta boli citatelne a stali sa zakladom radostnej improvizacie. Zvladnute zaklady umeleckeho pohybu a nasledne vhodne zvolene slova dokazu s publikom divy. Nam na mnohe vyznamne uspechy stacil pohyb...

Existence na jevišti a vstupování do rolí

Formáty improvizace, které známe z Improligy velmi často využívají možnosti divadelního jeviště a herecké práce. Za nejvíce hrané role považuji konferenciéra, rozhodčího, pomocné rozhodčí, ale je to i řada jiných rolí, které nás v improvizaci potkávají a často není jednoduché roli udržet v celém těle. K hereckým dovednostem patří: Stylizace v roli, kontrola vlastního nonverbálního projevu a eliminace zbytečných pohybů, vědomá spontaneita, zřetelná a srozumitelná mluva, práce s očním kontaktem, vědomá práce s pauzou a práce s napětím. Tento výčet není úplný, ale považuji tyto dovednosti za základní a proto se jim chci více věnovat.

Improvizace jako přístup ke stabilitě

V průběhu třídenního workshopu se budeme zaměřovat především na jevištní i mimo jevištní improvizaci. Jako prostředek k práci nám poslouží nejen konkrétní divadelní techniky, ale převážně naše osobní zkušenosti z modelových situací, které známe z každodenního života. Pracovat budeme nejenom v bezpečných mantinelech našeho studia, ale také ochutnáme konsekvenci improvizace v reálném prostředí ulice. Schopnost koncentrovat naší mysl a tělo v přítomném okamžiku a v souhře s našimi spoluhráči, bude pro nás rozhodující. Zkušenost s jakýmikoliv divadelními technikami je výhodou, ale není podmínkou k účasti na workshopu. Částečně využijeme i techniky DvT (Development Transformations) – Vývojové proměny. DvT je performativní trénink založený na tvrzení´, že naše zkušenost je neopakovatelná, způsobující nestabilitu prostřednictvím bytí. Dvt se pokouší snížit strach z této nestability, spíše než snižovat nestabilitu bytí jako takového. S sebou doporučuji vhodné oblečení k pohybu, tužku a poznámkový blok.

Rytmus a hlas

Hlas… zvuk… pohyb... impuls... rezonance... tělo jako hudební nástroj... melodie... harmonie... hlas v kruhu tance... improvizace! Zpěv, tanec a náš bohatý vnitřní svět jsou základem zdravého žití. Překonávání překážek je cestou ke štěstí. Hudbu skládám, učím, tvořím, miluji odmalička. Práce s hlasem, rytmem, pohybem a emocemi je cestou k vědomému soustředění v uvolnění. Prohloubení naší ryzí osobnosti. Vše je možné… Naše místo na nás čeká, protože je naše. Nezbývá než být sami sebou, všichni ostatní jsou už zabraní. https://www.youtube.com/watch?v=EM6jV049s0s https://www.youtube.com/watch?v=8z6v4kO38SY https://www.youtube.com/watch?v=WHQ0yZCPA1k

Herecký trénink performera

Divadelně pohybová dílna je zaměřená na herecký trénink v linii tělo - prostor – rytmus, na způsoby objevování výrazu performera a na práci s prvky výrazu a artikulace fyzického projevu. Následně - zachycením a fixací spontánního fyzického projevu a kompoziční technikou montáže - budeme pracovat na tvorbě situací. Účastníci dílny tak mají jedinečnou možnost vyzkoušet si praktické postupy tvořivé a autorské práce, kterými herci Farmy v jeskyni procházejí při vytváření inscenací.

ANT POWER: Emergent Improvisation - Let us do what ants do ...

If you give a colony of ants a week and a pile of dirt they will transform it into skyscrapers in an ant-scaled city. Without a blueprint or a leader, thousands of insects moving specks of dirt create a complex structure together with parallel levels connected by a network of tunnels with heating and ventilation systems to provide home and shelter for their population. Millions of little individuals create a complex, fascinating, functioning society without a leader or a plan. It turns out that ants perform these complex tasks by obeying a few simple rules. It all results from local interactions between the individuals who are simply using their ant power and are just doing their jobs as ants in response to outside cues and each other which makes it possible that this amazing final structure and a complex society emerges without central coordination and leadership, even without the individual ants being aware of the great creation they bring into being. Because of this, ants are a popular source of inspiration for design in software engineering, robotics, industrial design, and other fields involving many simple parts working together to perform complex tasks. In this workshop let them be an inspiration for the collaboration of us improvisors on stage. Let them be our role models for working together on stage when we are using our improv power to create a piece of theatre from nothing. So let´s focus on our true improv powers and let´s just simply do our job as improvisors and practice our best improv skills while we spend time on stage together. Let´s truly listen to our fellow players Let´s open up and look into each others eyes for real Let´s unconditionally follow each other Let´s honestly respond to our fellow players in every single moment of our connection And at the end of the day let´s step aside and look back at the complex, fascinating pieces of theatre we left behind. „Stories which were permitted to happen on a true, honest, moment-to-moment basis. Scenes which emerged as an unintended result from nothing because we were not focusing on building a stories. Stories we didn´t know were happening while we were creating them because we were just doing what improvisors do.“ - Randy Dixon **.. a teď v češtině:** **SÍLA MRAVENCŮ** **Emergence v improvizaci - Pojďme dělat to, co mravenci...** Dáte-li kolonii mravenců jeden týden a hromadu hlíny, přetvoří ji do mrakodrapů, alespoň podle měřítek mravenčích měst. Bez plánů a bez vedoucího se tisíce těchto tvorů pohybují a z hlíny společně vytváří komplexní struktury, propojené sítě tunelů, systém vytápění a ochlazování i systém ventilace. Budují domov pro svou kolonii. Miliony malých jedinců vytvoří komplexní, fascinující, fungující společnost bez plánu, nebo vedení. Ukazuje se, že mravenci dokáží vytvořit tyto složité struktury díky následování jen několika jednoduchých pravidel. Všechno to začíná prostými interakcemi mezi mravenci, kteří „jednoduše dělají svou práci“ v reakci na vnější podněty. Každý jeden mravenec se podílí na tom, že taková složitá struktura vznikne, a to bez koordinace nebo leadershipu, dokonce i bez vědomí jednotlivých mravenců o velkém díle, které vytvářejí. Díky tomu jsou mravenci oblíbenou inspirací pro design v softwarovém inženýrství, robotice, v industriálním designu a v dalších oblastech, které pracují s mnoha malými částečkami vykonávajícími komplexní úlohy. Během workshopu nám mravenci budou inspirací a vzory pro spolupráci improvizátorů na jevišti, při které vzniká divadelní útvar z ničeho. Procvičme a zaměřme se na naše skutečné improvizátorské schopnosti a „jednoduše dělejme na jevišti svou práci“. Skutečně poslouchejme vaše spoluhráče. Pojďme otevřít se a opravdově pohlédnout druhým do očí. V každý okamžik napojení poctivě reagujme na naše spoluhráče. A na konci dne, když poodstoupíme, uvidíme fascinující divadelní útvary, které za námi zůstaly. „Příběhy, kterým bylo dovoleno vzniknout krok za krokem na opravdovém a upřímném základě. Scény, které se objevily mimoděk z ničeho, protože jsme se nezaměřovali na budování příběhů. Příběhy, o nichž jsme při hraní nevěděli, protože jsme jen dělali to, co improvizátoři dělají.“ – Randy Dixon Workshop se zrodil z 19. Seattle Festival of Improvisation v červnu 2015. **Upozornění pro účastníky:** Tento workshop začíná v sobotu odpoledne a končí v pondělí odpoledne.

Divadlo Fórum

*Všichni umí hrát divadlo, dokonce i herci.* Fórum je jedna z metod Divadla utlačovaných, které během svého bohatého života vytvořil Brazilec Augusto Boal. Utlačovaný je podle Augusta ten, kdo ztratil možnost vyjádřit se v dialogu. Fórum je tvořivá, živá a zároveň hluboká metoda, která hledá řešení konfliktů a náročných situací přímo v divadelní akci. Herci představí na pódiu problém, který hlavní hrdina řeší. Joker (prostředník mezi herci a publikem) vyzve diváky, aby vstoupili do jeho role a zkusili udělat něco jinak. Během workshopu se ponoříme do boalovského divadla ve všech aspektech. Prozkoumáme jeho sociálně –terapeutický potenciál, ale také techniky pro herecký a improvizační rozvoj každého jednotlivce. Protože Boal byl především režisér, který se zabýval „demechanizací“ hercova těla a mysli – tedy jak ho zbavit „hereckého rejstříku“ a nalézat pokaždé nové, svobodné a autentické možnosti vyjádření. **Čemu se budeme věnovat:** * Naladění těla a mysli - cvičení a hry pěti kategorií z arsenálu Divadla utlačovaných * Úvod do tématu - Divadlo obrazů * Sdílení příběhů * Dramaturgie a výstavba divadla Fórum * Zkouškové techniky - vstup do role, výstavba charakteru, autentická improvizace,… * Představení divadla Fórum a divácké intervence * Jak použít Fórum se svojí skupinou?

AcroYoga - Pohybový workshop

Pokud chcete létat je k tomu potřeba trochu dovedností, trochu síly a hodně důvěry. A co to je důvěra a kde se to kupuje? Pohybový workshop zaměřen na různé formy pohybových aktivit vedoucí k budování důvěry (i k realistickému nalezení jejich hranic) v sebe i partnera/skupinu. Budeme pracovat především s AcroYogou a partnerskou/skupinovou akrobacií. AcroYoga je jedinečným propojením jógy, thajské masáže a párové akrobacie. Očekávat můžete víkend intenzivní a přiměřeně náročný, hlavně plný létání a zábavy. Otázky, na které si budete moci během workshopu odpovědět: Jsem moc slabý? Jsem moc těžký? Co to znamená důvěřovat? Důvěřuji sobě nebo spíše druhému? K čemu mi slouží můj strach? Kde jsou subjektivní a reálné hranice důvěry? V rámci workshopu budeme pracovat i se scénickou pohybovou improvizací. Workshop bude fyzicky intenzivní a zároveň budeme pracovat s relaxací a masážemi. **S sebou:** Pohodlné oblečení (náhradní oblečení doporučeno). Minimálně jedno triko s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty.

Jak (ne)vyřešit klaunský problém

Dílna se zaměřuje na hledání klaunských principů a charakterů, individuálně i ve dvojicích. Dotýká se několika základních předpokladů klaunského vystupování (problém, inteligence, čas, kontakt s publikem apod.) http://www.darovanek.cz/klaunsky-nos-detsky

Nové a netradiční kategorie

Chcete hrát improvizační zápasy a show, ale Pyramida už je vám malá? Toužíte zažít improvizační formy, které letí v zahraničí? Zvládáte Schizofrenii, Polovinu času, ale co takhle Tři židle, nebo Dvě repliky? Vyzkoušejte si naživo kategorie a cvičení, o kterých jste třeba nikdy neslyšeli a užijte si workshop, jehož výstup stoprocentně použijete v praxi. Navíc přidáme pár tipů na netradiční formy představení, které máme v Ostravě vyzkoušené. Workshop je vhodný pro aspoň trochu pokročilé hráče, jelikož se v některých formách dotkneme také longforem, nebo veršování. Kdo se bojí, nesmí na workshop!!! Pořádná improvizační výzva v novém!

Vstupenka na Improtřesk - 1 noc

Kup si vstupenku na **1 noc** na Improtřesku a zažij to, co si budeš ještě dlouho pamatovat! V ceně této vstupenky máš zahrnutý 1 večerní program, 1 snídani a Imaginárium Martina Dočkala. **Imaginárium Martina Dočkala** Vhodné pro lidi s kocovinou, co nejsou zapsaní na žádném workshopu. Imaginárium začíná v sobotu u oběda a probíhá po celou dobu Improtřesku. Máš někdy pocit, že tvoje fantazie už není, co bývala v dětství? Nebo že tvoje každodenní starosti blokují tvoje kreativní procesy? V rámci Imaginária si vyzkoušíme metody, jak spustit lavinu nápadů i v tom nejzapšklejším mrzoutovi. Budeme psát, kreslit, skládat básně, zpívat, fotit a samozřejmě improvizovat. Ale pozor, nic není takové, jak by se na první pohled mohlo zdát!

Vstupenka na Improtřesk - 2 noci

Kup si vstupenku na **2 noci** na Improtřesku a zažij to, co si budeš ještě dlouho pamatovat! V ceně této vstupenky máš zahrnuté 2 večerní programy, 2 snídaně a Imaginárium Martina Dočkala. **Imaginárium Martina Dočkala** Vhodné pro lidi s kocovinou, co nejsou zapsaní na žádném workshopu. Imaginárium začíná v sobotu u oběda a probíhá po celou dobu Improtřesku. Máš někdy pocit, že tvoje fantazie už není, co bývala v dětství? Nebo že tvoje každodenní starosti blokují tvoje kreativní procesy? V rámci Imaginária si vyzkoušíme metody, jak spustit lavinu nápadů i v tom nejzapšklejším mrzoutovi. Budeme psát, kreslit, skládat básně, zpívat, fotit a samozřejmě improvizovat. Ale pozor, nic není takové, jak by se na první pohled mohlo zdát!

Vstupenka na Improtřesk - 3 noci

Kup si vstupenku na **3 noci** na Improtřesku a zažij to, co si budeš ještě dlouho pamatovat! V ceně této vstupenky máš zahrnuté 3 večerní programy, 3 snídaně a Imaginárium Martina Dočkala. **Imaginárium Martina Dočkala** Vhodné pro lidi s kocovinou, co nejsou zapsaní na žádném workshopu. Imaginárium začíná v sobotu u oběda a probíhá po celou dobu Improtřesku. Máš někdy pocit, že tvoje fantazie už není, co bývala v dětství? Nebo že tvoje každodenní starosti blokují tvoje kreativní procesy? V rámci Imaginária si vyzkoušíme metody, jak spustit lavinu nápadů i v tom nejzapšklejším mrzoutovi. Budeme psát, kreslit, skládat básně, zpívat, fotit a samozřejmě improvizovat. Ale pozor, nic není takové, jak by se na první pohled mohlo zdát!