Longforma Tarantino

  •  Difficulty: Pro pokročilé
  •  Price:
    • od March 1, 2019: 1700
  •  Capacity: 4 free spots

Longformu se svou skupinou Paper Street Theatre Co. vymyslel a připravil kanadský improvizátor Dave Morris. Míša ji poprvé viděla hrát loni na podzim v Tallinu, kde ji natolik uchvátila, že si ji mohli už v lednu 2019 společně připravit a zahrát s čerstvě vzniklou impro skupinou Napříč městy, ve francouzském Brestu nebo na jaře v Praze. A nyní je tu workshop, na kterém se můžete i vy vydat do tajů a principů Tarantinovských filmů a učit se je převést na jeviště. Podmínkou absolvování ws je shlédnutí alespoň jednoho Tarantinovského filmu, vlastní černobílý kostým a chuť si hrát a objevovat nové formy. Pro improvizátory, kteří mají základní principy improvizace již za sebou, trénují a hrají více než 1 rok.

 

Michaela Puchalková

Hlavní lektor

V roce 2000 založila a trénovala první českou improvizační skupinu pra.l.i.ny, rozšiřuje základnu improvizátorů pořádáním pravidelných i jednorázových workshopů a tréninků v divadelní & aplikované improvizaci. V letech 2016 - 2019 byla jedním ze čtyř uměleckých vedoucích (Artistic director) mezinárodního evropského projektu OUR LIVES (28 improvizátorů z 28 zemí EU). Učí a hraje na festivalech v Berlíně, Tallinu, Ljubljaně, Brestu, Budapešti, Györu. Ůčastní se zahraničních konferencí Aplikované improvizace v Tronheimu a v Berlíně. Pracuje jako trenérka, lektorka a konzultantka v oblasti osobního rozvoje, sebepoznání a týmové dynamiky.